Kronan återkallar barnvagnar

Aktuellt | Publicerad: 2015-09-22

Kronan Trademark AB återkallar Sulky/S då fallrisk kan uppstå på grund av brott i framgaffeln.

Sulky/S har två svängbara framhjul. Det kan uppstå fallrisk på grund av brott i framgaffel. Kronan uppmanar dig att vara försiktig vid användning av vagn tills hjulen är ersatta. Kronan återkallar denna produkt genom att ersätta hjulen med nya åtgärdade hjul.

Konsumenter som har köpt Sulky/S via Kronans E-handel under perioden september 2014 till och med mars 2015 kommer automatiskt få ett meddelande där man att kontakta Kronan för att erhålla nya hjul.

Konsumenter som har köpt Sulky/S hos en återförsäljare, hänvisas till inköpsställe för att byta ut hjul. Ersättningshjul kommer att finnas tillgängliga hos återförsäljare från och med vecka 40. De defekta hjulen lämnar man in hos närmaste återvinningsstation. Använd alltid sele när du låter ditt barn åka i vagnen och lämna aldrig barnet utan uppsikt.

Om barnet har sele på sig, är fallrisken inte lika hög. Men om barnet inte är fastspänt ökar risken för att falla ur barnvagnen om framgaffeln skulle gå av. Använd alltid sele när du låter ditt barn åka i vagnen och lämna aldrig barnet utan uppsikt. 

Förtydligande:

Kronan återkallar första, andra och tredje produktionen av hjul till Sulky/S som skett under 2014 och 2015. Information om vilken produktion vagnen tillhör finns i serienumret. Om vagn från kund har 20141, 20142 eller 20151 i serienummer är det vagn som omfattas av återkallelsen och därmed skall hjulen bytas på den vagnen. Serienumret består av 17 siffror, det är endast det markerade fältet som avgör om vagn omfattas av återkallelsen.

Kronan återkallar vagnar som har följande serienummer: 

 • 661515708201411…50
 • 661510323201411…50
 • 661510503201411…50
 • 661514023201411…50
 • 661511550201411…50
 • 661515708201421…40
 • 661510323201421…50
 • 661510503201421…50
 • 661514023201421…50
 • 661511550201421…50
   

Mer information på Kronans webbplats

Senaste nyheter