Hur klimatvänlig är du?

Aktuellt | Publicerad: 2015-06-25

Dina resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har det i huset har betydelse för din egen påverkan på klimatet. Gör testet i nya Klimatkontot och se själv!

Klimatkontot har tagits fram för Hallå konsument av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Naturvårdsverket.

Frågor och bakgrundsdata ska spegla hur dagens konsumtion påverkar klimatet. Gör testet och jämför ditt resultat med medelsvensken och världsmedborgaren. Du kan även se vilken utsläppsnivå som motsvarar hållbar utveckling.

För att underlätta för användaren har förenklingar gjorts, vilket innebär att Klimatkontot inte ger exakta värden.

Till webbplatsen Klimatkontot

Senaste nyheter