Inställda eller försenade tåg efter översvämning

Aktuellt | Publicerad: 2015-09-07

Om du som tågresenär har drabbats av förseningar eller inställda tåg på grund av de senaste dagarnas översvämningar har du rätt till viss hjälp från tågföretaget.

Om din tågresa ställs in eller om tågföretaget bedömer att tåget kommer att vara mer än en timme försenat ska du som resenär få välja mellan tre alternativ:

  • Du kan välja att inte genomföra resan. Då har du rätt att få tillbaka hela biljettpriset. Om du har gjort ett tågbyte och nästa del av resan ställs in eller bedöms bli försenad med mer än en timme har du rätt att avbryta resan. Du ska då få tillbaka hela biljettpriset. Du har även rätt att få en kostnadsfri resa tillbaka till platsen där din resa började.
  • Du kan välja att genomföra resan så snart som möjligt. Antingen med det försenade tåget eller med en ny ombokad resa. Transporten ska ske på så kallade ”likvärdiga transportvillkor”. Det kan till exempel vara med ett annat tåg, med buss eller med taxi. Vad som är likvärdigt bedöms från fall till fall.
  • Du kan välja att göra din resa en annan dag genom att boka om biljetten hos tågföretaget.

Ska kompenseras 

Om du väljer att fortsätta resan och anländer till din destination med mer än en timmes försening har du rätt till kompensation. Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Tågföretaget ska alltid kompensera dig. Du har även rätt till kompensationen om din resa blir inställd och du väljer att resa med en ny ombokad resa så snart som möjligt. Detta är vad du minst ska få tillbaka men tågföretaget kan ha egna villkor som ger dig rätt till större ersättning:

  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

Undantag

Tänk på att du inte har rätt till ersättning om du har informerats om en försening innan du köper biljetten eller om ankomsttiden har försenats med mindre än 60 minuter genom fortsatt resa med en annan trafiktjänst eller ombokning.

Rätt till mat, dryck och boende

Om ditt tåg har försenats har du rätt till information från tågföretaget så fort företaget vet något om förseningen. Om resan försenas med mer än en timme har du rätt att få mat och dryck på tågstationen eller på tåget. Det du får ska stå i proportion till förseningen. Vänd dig till ditt tågföretag för att få information om var du ska gå för att få tillgång till mat och dryck. Du har rätt till gratis boende och transport till boendet om du är tvungen att övernatta på grund av förseningen. Tågföretaget är alltid skyldig att ge dig denna hjälp, oavsett vad som har orsakat förseningen.

Skadestånd

Om du drabbats av en ekonomisk skada på grund av en försening eller ett inställt tåg kan du ha rätt till skadestånd. Det kan handla om kostnader som du har fått på grund av förseningen, så som kost, logi och rimliga kostnader för att kontakta personer som väntar på dig. Men tänk på att tågföretaget inte är skadeståndsskyldiga när förseningen beror på något utanför tågföretagets kontroll och tågföretaget inte hade kunnat undgå eller förebygga förseningen.

Mer information om försenade och inställda tåg finns i vår reseguide

Senaste nyheter