Däckrazzia på svenska vägar

Aktuellt | Publicerad: 2015-09-01

Nu är Däckrazzia i full gång på svenska vägar. Kampanjen drivs bland annat av Energimyndigheten och syftet är att informera och utbilda förare om vikten av bra däck.

Samverkansprojektet Däckrazzia genomförs bland annat för att öka förares medvetenhet kring valet av däck. Både ur en säkerhetssynpunkt och ur ett miljötänk är det viktigt med bra däck - väljer man exempelvis att satsa på gröna däck så kan man spara upp till tio procent av bränsleförbrukningen.

Körsättet påverkar

Under vecka 36 kan man på flera håll i Sverige ta del av kampanjen Däckrazzia. På däckrazziorna kan man träffa kommunala energi- och klimatrådgivare och bland annat Energimyndighetens anställda finns plats för att berätta om energimärkningen av däck och hur förarens körsätt kan påverka energianvändningen.

Öka kunskapen

Kampanjen Däckrazzia är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. Däckrazzior genomförs under vecka 36 i följande län: Västerbotten, Värmland, Örebro, Södermanland, Gotland, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge.

Mer information om Däckrazzia finns på Energimyndighetens hemsida

Mer om hur däck påverkar bränsleförbrukningen

Senaste nyheter