Bra att tänka på vid strömavbrott

Aktuellt | Publicerad: 2015-12-04

Se över tillgången till ljus, mat, värme och vatten så du klarar dig under ett elavbrott. Om strömmen gått, och du varit utan el i minst 12 timmar, kan du ha rätt till avbrottsersättning från elnätsföretaget.

Du måste vara förberedd på att kunna hantera konsekvenser av elavbrott som är minst 24 timmar. Det finns mycket du kan göra:

  • Se över tillgången till förnödenheter som ljus, mat, vatten, värme, hygien och information.
  • Fundera på hur uppvärmningen fungerar. Behöver du skaffa reservbatterier? Har du en besiktigad eldstad och ved?
  • Ha enkel mat, torrvaror och konserver för cirka tre dygn hemma.
  • Fyll upp vatten i kastruller och annat. Frys gärna in PET-flaskor som kan användas som kylklampar eller dricksvatten.

Läs mer här om vad som är bra att tänka på innan, under och efter ett strömavbrott

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa broschyren ”Elavbrott – vad gör jag nu?”

Rätt till avbrottsersättning

Elnätsföretagen har en skyldighet att lämna information om rätten till avbrottsersättning och rätten till skadestånd. Om du har drabbats av ett sammanhängande elavbrott i minst 12 timmar ska du automatiskt få avbrottsersättning från elnätsföretaget. De allra flesta elavbrott ligger inom elnätsföretagets ansvar, men det finns undantag.

Ett elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats om din rätt till avbrottsersättning

Ersättningen ökar för varje dygn utan el

Avbrottsersättningen är 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 900 kronor. Storleken på ersättningen ökar per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Om du inte får någon ersättning ska du kontakta elnätsföretaget. För att få ersättning måste du göra ditt anspråk inom två år.

Skador på grund av elavbrottet

Du kan också ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd. Försäkringsbolagen kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott, via din hem- eller villaförsäkring.

Nyttiga länkar

Läs mer om dina rättigheter vid strömavbrott

Elavbrott och ersättning vid elavbrott på Energimarknadsbyråns webbplats

Mer om samhällets beredskap vid omfattande elavbrott finns på Krisinformation.se

Senaste nyheter