Försäljningsstopp på vedpanna

Aktuellt | Publicerad: 2015-05-13

Boverket har beslutat att företaget Mollepannan AB i Bollnäs ska dra tillbaka samtliga exemplar av vedpannan Molle 35 från marknaden (försäljningsförbud). Dessutom ska företaget återkalla alla redan sålda exemplar från slutkunden.

Tester visar att vedpannans utsläpp av organiskt bundet kol, OGC, överstiger det gränsvärde som tillåts enligt Boverkets byggregler.

Boverket bedömer också att produkten riskerar människors hälsa.

Senaste nyheter