Använda mobilen utomlands

Var uppmärksam när du använder mobilen i utlandet. Det kan bli dyrt för dig om du surfar utomlands med ditt svenska abonnemang.

Om du har en fast avgift för datatrafik, en surfpott, är den ofta begränsad så att den bara gäller när du surfar i Sverige. Utomlands kan det kosta hundratals kronor bara att surfa runt på till exempel en dagstidnings webbplats. Allra dyrast är det utanför EU.

Spärr för dyr surf

Inom EU finns det en maxgräns för mobil telefoni och mobil dataanvändning. Alla operatörer ska erbjuda en kostnadsfri spärrfunktion inom EU (samt Norge, Island och Liechtenstein) vid surf med mobilt internet i dator och mobiltelefon. Det innebär att när dina surfkostnader når upp till en viss nivå, så får du ett meddelande om att summan närmar sig gränsen på 50 euro, cirka 500 kronor. Moms tillkommer och momssatsen är olika i olika länder.

Operatörerna ska erbjuda samma tjänst för resor till länder utanför EU. Din operatör måste meddela dig om företaget inte kan erbjuda spärrtjänst för resor utanför EU.

Appar i mobilen

Förutom vanlig surf finns också andra tjänster i mobilen som använder internetuppkoppling. Det kan till exempel bli dyrt att läsa e-post eller tidning, spela spel eller ladda ner kartor till GPS-enheten eftersom det debiteras som datatrafik. Tänk också på att kontrollera så att dina appar inte är inställda på automatisk uppdatering även när de inte används.

Uppkoppling över gränsen

Om du är nära gränsen i Sverige kan dina mobila tjänster ibland koppla upp sig mot ett grannlands nät. Det kan bli dyrt, så det kan löna sig att vara uppmärksam på detta, när du befinner dig i närheten av en riksgräns. Om du är till sjöss, så tänk på att fartyg ibland använder satellittelefoni. Det kan snabbt bli ett dyrt sätt att kommunicera på.

Viktiga råd inför resan på Telekområdgivarnas webbplats

Frågor och svar om att använda mobilen utomlands på Post- och telestyrelsens webbplats

Tipsa om sidan