Köpa av privatperson

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid ett köp mellan privatpersoner. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick.

Om varan inte är som du förväntade dig

Vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller.

Varan kan ändå anses felaktig om:

  • varan inte är som säljaren har sagt
  • varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till

Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten.

Läs mer om köplagen

Tänk på att avtala om ångerrätt

När du handlar av en privatperson, exempelvis på Blocket, kan du inte ångra dig på samma sätt som om du handlar av ett företag. För att ångerrätt ska gälla måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Läs mer om ångerrätt

Checklista vid köp mellan privatpersoner

  • Vid köp mellan privatpersoner kan postförskott eller Swish vara en bra betalningslösning. Med Swish ser ni, till skillnad från internetbetalning, att pengarna kommit fram direkt även om köparen och säljaren har olika banker.
  • Undersök varan noga före du köper den. Du kan inte klaga på fel som du borde ha upptäckt om säljaren har uppmanat dig att undersöka varan och du inte har gjort det.
  • Handel mellan privatpersoner går under köplagen. Det som säljaren och köparen avtalat om är det som gäller. Rätt att ångra köpet finns bara om säljare och köpare gjort upp om det innan. Var därför noga med att dokumentera vad ni har kommit överens om i ett avtal.
  • Även om säljaren friskriver sig från ansvar för fel så kan köparen ha rätt att reklamera.
  • Om ni inte bestämt tid för leverans ska leverans ske inom skälig tid från det att ni ingick avtalet om köp.
  • Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten.
  • Misstänker du att du har blivit lurad bör du göra en polisanmälan.
Stäng

Tipsa om sidan