Handla på sajter utanför EU

När du beställer en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport. Det betyder att du måste betala tull och andra avgifter.

Tullavgiften är olika för olika varor. Det är oftast en procentsats som beräknas på varan inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.

Att handa från ett annat land och länk till appen Tullregler på Tullverkets webbplats

Om tull och moms vid handel på sajter utanför EU på Konsument Europas webbplats

Förfalskningar och förbjudna varor

Kom ihåg att varor som är tillåtna att sälja i andra länder kan vara förbjudna i Sverige. Kontrollera om varan du vill köpa är tillåten innan du beställer den. Tänk också på att varor som säljs på nätet kan vara förfalskningar. Var extra försiktig om priset på varan är orimligt lågt.

Information om förbjudna varor och förfalskningar på Tullverkets webbplats

Tipsa om sidan