Barn och avtal på nätet

När du handlar på internet ingår du ett avtal. För att få ingå ett avtal måste du ha fyllt 18 år. Om du är yngre måste en av dina föräldrar godkänna köpet för att avtalet ska gälla.

När du handlar på nätet kan det vara svårt för företag att kontrollera att du som köpare har åldern inne eller att köpet är godkänt av en förälder. Den som säljer varor och tjänster måste nämligen kunna visa att köpet gjorts av en myndig person. Föräldern kan kontrolleras per telefon, e-post eller liknande efter att ha godkänt köpet. Om en webbplats vänder sig direkt till barn har företaget ett extra stort ansvar att kontrollera att en förälder har godkänt köpet.

Det finns undantag

Detta gäller inte ungdomar som är 16 år och handlar för pengar som de tjänat själva. Det gäller inte heller för ungdomar som har flyttat hemifrån och som handlar saker till sitt eget hushåll. Men de måste betala sina varor kontant. För att handla på kredit måste du alltid vara över 18 år. Att handla mot faktura räknas som kredit.

Till dig som är förälder

Om ditt barn ingår ett avtal med ett företag utan att ha frågat dig om lov gäller inte avtalet. Du har då rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Men du som förälder har ett stort ansvar. Tänk på att barn med koder och bankkort lätt kan göra köp på nätet. Att ditt barn får låna mobilen gäller inte som godkännande. Men om du lämnat ut någon form av kod eller lösenord gäller det som godkännande för ett köp. Företaget har då ingen anledning att tro att det är någon annan än du personligen som ingår avtalet. Skydda dina koder och lösenord och låt inte ditt barn använda telefon, dator och surfplatta utan din kontroll.

Tipsa om sidan