Skönhetsingrepp

Ditt skydd vid skönhetsingrepp är svagt och oklart. Om du blir missnöjd med resultatet finns det ingen lag som direkt reglerar skyddet vid skönhetsingrepp som till exempel laserbehandling, kemisk peeling eller micropigmentering. Däremot kan du ha rätt till ersättning om du skadas.

Med skönhetsingrepp menas både kirurgiska ingrepp och andra behandlingar som görs för att förändra utseendet, utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen. Exempel på skönhetsingrepp är olika typer av skönhetsoperationer, injicering av vävnadsfillers, laserbehandling mot oönskad hårväxt, kemisk peeling, elektriska eller mekaniska behandlingar och micropigmentering.

Läs mer om laserbehandling på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) webbplats

Konsumenttjänstlagen gäller inte för skönhetsingrepp

När du genomgår ett skönhetsingrepp ses du inte som patient utan som konsument. Behandlingen omfattas därför inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Rättigheterna enligt konsumenttjänstlagen gäller inte heller när det handlar om behandlingar på människor, även om vissa delar i lagen ibland ändå kan tillämpas.

Socialdepartementet ansvarar just nu för en utredning som handlar om ”kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet”. Målet med utredningen är att ta fram åtgärder som stärker konsumentskyddet vid exempelvis skönhetsbehandlingar.

Skadad av en skönhetsingrepp?

Även om ditt skydd vid skönhetsingrepp är svagt så kan du ha rätt till ersättning om du skulle skadas. Det kan till exempel bero på vilken försäkring företaget har, vilka villkor som gäller, vad det är för skada eller hur den uppstod.

Även produktsäkerhetslagen gäller i allmänhet för dessa typer av tjänster och enligt den lagstiftningen kan ett företag inte friskriva sig från ansvar. Om det inte står något alls om ersättning vid skada kan du kräva skadestånd om du kan bevisa att du skadats eller att du blivit vårdslöst utsatt. Har företaget inte informerat dig om riskerna med behandlingen som skulle inneburit att du valt att avstå, kan du också ha rätt till skadestånd.

Behandling som kräver medicinsk kunskap

Om du gjort en behandling som kräver medicinsk kunskap och utförts av legitimerad personal så kan du ha rätt till ersättning från Patientförsäkringsföreningen, om inte företaget har en behandlings- eller ansvarsförsäkring som kan ersätta dig.

Läs mer om ersättning på Patientförsäkringsföreningens webbplats

Behandling av hudterapeut

Om du har behandlats av exempelvis en hudterapeut är rätten till ersättning beroende av försäkring, villkor och avtal. Läs villkoren i avtalet om vad företaget säger om ersättning vid skada. Om företaget friskriver sig helt från ansvar kan det bedömas som oskäligt.

Du kan anmäla farlig tjänst till Konsumentverket

Om du anser att du skadats av behandlingen på grund av brister i kompetens eller säkerhet kan du anmäla företaget (tjänsten) till Konsumentverket.

Gör en anmälan om farlig tjänst till Konsumentverket 

Missnöjd med resultatet av ett skönhetsingrepp?

Om du är missnöjd med en skönhetsingrepp och det dåliga resultatet beror på att den som utfört behandlingen inte har gjort det på ett fackmässigt sätt kan du ha rätt till ny behandling eller pengarna tillbaka. Du kan även ha möjlighet att få skadestånd för de kostnader du haft för att rätta till det dåliga resultatet.

Resultatet av ett skönhetsingrepp kan ibland bli sämre än förväntat, trots att arbetet utförts rätt. Då får du titta på vad villkoren i avtalet säger. Om du har blivit garanterad ett bättre resultat än du fick kan du ha rätt att få behandlingen omgjord, alternativt få pengarna tillbaka.

Tipsa om sidan