Frisörbesök

Att känna sig missnöjd efter att ha varit hos frisören är ingen rolig upplevelse. För att undvika att det händer dig finns det saker som är bra att tänka på innan du bokar nästa frisörbesök. Här hittar du även råd som kan hjälpa dig om du skulle bli missnöjd.

Kolla i förväg

Titta efter en frisörlicens eller eventuella gesällprov, betyg eller andra bevis som kan visa att frisören som du vill besöka verkligen är utbildad och har erfarenhet inom yrket.

Även om konsumenttjänstlagen inte är anpassad för just frisörtjänster så gäller att frisören ska kunna sitt yrke och ge dig den tjänst som du betalar för. Tänk på att misslyckade frisyrer inte alltid är lätta att omedelbart rätta till.

Ångerrätt

Det är vanligt att frisörsalonger använder sig av internetbokning för att underlätta för både sig själva och för kunden. Om du bokar din frisörtid via ett bokningssystem på internet gäller distansavtalslagen. Enligt distansavtalslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans. Om du bokat frisörtiden via ett bokningssystem på internet har du alltså 14 dagar på dig att ångra din bokning. Frisören har i regel inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du avbokar.

Läs mer om din ångerrätt här

Om du gör en sen avbokning eller inte dyker upp

Ibland händer det att man bli sjuk eller av annan anledning måste avboka en beställd frisörtid. Om du då inte har rätt att ångra dig enligt distansavtalslagens regler kan frisören ta ut en avboknings- eller debiteringsavgift för det uteblivna besöket. Den färdigbestämda avgiftens storlek varierar, men kan i vissa fall vara så hög som fullpris för behandlingen. Du bör ha blivit informerad om sådana standardavgifter redan när du bokar.

Att begränsa konsumentens möjligheter till att göra en avbokning, till exempel att det bara går att avboka via mejl, kan vara ett oskäligt avtalsvillkor. Om du inte alls meddelar frisörsalongen att du inte kan komma till den bokade tiden kan salongen ha rätt att kräva dig på ersättning för hela den förlust som din frånvaro orsakar. Denna ersättning kan ofta vara större än en färdigbestämd avbokningsavgift.

Läs mer om avtal och villkor

Om du är missnöjd med frisörbesöket

Om du känner dig missnöjd efter frisörbesöket ska du i första hand vända dig direkt till frisören och klaga. Framför ditt klagomål så fort som möjligt. Om du klagar inom 14 dagar så har du, enligt Allmänna reklamationsnämnden, gjort det inom skälig tid. Väntar du med att klaga kan det vara svårare för dig att bevisa vad som har hänt, och dröjer det alltför länge så tappar du rätten att klaga helt och hållet.

Det är viktigt att ge frisören två avhjälpningsförsök. Gå inte till någon annan frisör för att avhjälpa felet utan gå alltid tillbaka till den ursprungliga frisören. Undantag kan vara om frisören förstört ditt hår så mycket att du inte vågar gå tillbaka.

Du kan vända dig till ARN

Om du och frisören inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska gå vidare med ärendet bör du kunna visa att till exempel färgningen är felaktig i jämförelse med vad ni kommit överens om. Det kan därför vara bra om du och frisören innan behandlingen upprättat ett skriftligt avtal där det tydligt framgår vad ni kommit överens om.

Det är även viktigt med bildbevisning. Bilderna måste visa ansiktet på dig som blivit missnöjd och bilden ska vara tagen i dagsljus. Det räcker inte med att skicka bilder på håret utan det måste vara bilder som visar själva felet. Om du exempelvis menar att en hårförlängning satts i på ett felaktigt sätt ska fotona visa fästena på hårförlängningen.

Det kan också vara bra att ringa konsumentvägledaren i din kommun och fråga om råd. I en del fall kan vägledaren även agera medlare mellan dig och frisören.

Mer om hur du kan gå till väga för att klaga i vår klagoguide

Tipsa om sidan