Ryggskydd

Ryggskydd är en del av motorcyklisters skyddsutrustning, men har också blivit vanliga i andra sammanhang som vid snowboardåkning. Ryggskydd ska ge skydd mot mjukdelsskador. De är inte konstruerade för att skydda mot allvarliga ryggradsskador.

Alla ryggskydd klassificeras som personlig skyddsutrustning och ska vara CE-märkta. Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att ryggskydden uppfyller säkerhetskraven.

Två skyddsnivåer

Det finns två olika skyddsnivåer. Skyddsnivåerna ska framgå av märkningen. Det som skiljer nivåerna åt är hur mycket ett slag dämpas. Level-1 ger ett sämre skydd än Level-2.

Samma skydd som används för MC kan användas vid alpinsport, men det finns också alpinspecifika skydd. Innan du köper ett alpinspecifikt skydd, är det bra om du kollar om det har typkontrollerats mot samma säkerhetskrav som motorcykelskydden eller om det är så att det har typkontrollerats mot lägre ställda säkerhetskrav. Typkontroll utförs av ett godkänt laboratorium för att kontrollera att produkten är säker.

Information om skyddsutrustning på Sveriges Motorcyklisters webbplats

Tipsa om sidan