Lek och fritid

Produkter som används som skydd mot hälso- och säkerhetsrisker regleras i lagen om personlig skyddsutrustning. 

Lagen gäller bara skyddsutrustning som du använder för privat bruk. Till exempel hjälmar och ryggskydd. När du köper personlig skyddsutrustning ska du tänka på att bara köpa produkter som är CE-märkta.

Tipsa om sidan