Har du varit i kontakt med oss? Just nu undersöker vi hur du upplevde kontakten med oss och dina förväntningar på Hallå konsument. Därför vill vi, (vi frågar dig först), ha möjlighet att ringa upp dig inom kort för att ställa några frågor. Tack för hjälpen!

Boende

Boende är ett stort område där du som konsument ställs inför olika beslut. Det kan till exempel handla om att köpa, sälja, flytta, renovera eller hyra bostad.

Webbplatsen om boende

Omboende.se är ett samarbete mellan Konsumentverket och Boverket. Omboende.se ger dig information om frågor som rör boende. Informationen är anpassad till dig och din boendesituation.

Till webbplatsen omboende.se

Hantverkartjänster

Ska du renovera en bostad kan du behöva anlita hantverkare. En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Det finns bra standardformulär för avtal som du kan upprätta mellan dig och hantverkaren du anlitar.

Mer om att anlita hantverkare

Branschöverenskommelser inom boendeområdet

Konsumentverket har träffat flera branschöverenskommelser inom boendeområdet för att företag i branschen ska arbeta på liknande sätt och därmed underlätta för dig som konsument.

Mer om branschöverenskommelser om boende på Konsumentverkets webbplats

Stäng

Tipsa om sidan