Kostnader när du har bil

Att äga bil är förenat med kostnader. Förutom värdeminskning, reparationer och drivmedel måste du även betala försäkring och skatt.

Att äga bil innebär en frihet att kunna åka dit du vill när du vill det. Däremot så kostar det mycket pengar att äga en bil. Vissa kostnader kan du påverka mer än andra. Två kostnader som du måste betala är bilförsäkring och fordonsskatt.

I vår webbtjänst Bilsvar kan du ta reda på hur mycket det kostar att ha en särskild sorts bilmodell eller märke 

Bilförsäkring

Du kan försäkra din bil i tre olika nivåer. Vad som ingår i de olika försäkringarna kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag.

  • Trafikförsäkring
    Obligatorisk och täcker personskador och kostnader för skador på annans egendom. Dina egna kostnader får du betala för.
  • Halvförsäkring
    Kallas också delkaskoförsäkring. Försäkringen är en frivillig försäkring som förutom det som ingår i trafikförsäkring normalt även ger ett skydd vid bland annat brand, stöld och rättstvister.
  • Helförsäkring
    Kallas även vagnskadeförsäkring. Försäkringen är frivillig och omfattar förutom det som ingår i trafik- och halvförsäkring även skador på din bil vid en olycka, skadegörelse och bärgning.

Jämför bilförsäkringar på Konsumenternas webbplats

Fordonsskatt

Du som äger ett fordon ska betala skatt för fordonet till Transportstyrelsen. Skatten betalar du per år.

Få reda på hur hög fordonsskatt en viss bilmodell har på bilsvar.se

Mer om fordonsskatt på Transportstyrelsens webbplats 

Stäng

Tipsa om sidan