Köpa bil av privatperson

Om du köper bil privat har du ett sämre skydd än när du köper av en bilhandlare. Undersök därför marknaden noga och kolla upp säljaren när du hittat en bil att köpa.

Köper du bil av privatperson gäller köplagen, vilket innebär att du har ett sämre skydd. Du som köpare har större undersökningsplikt och eftersom det sällan lämnas garantier vid privatköp är det viktigt att undersöka bilen noga.

Undersök marknaden och välj rätt bil

Läs annonser på internet och i tidningar för att skaffa dig en uppfattning om prisläget för olika bilar.

Använd bilsvar.se för att få information om olika bilar

Kolla upp säljaren

Köper du bil privat ska du kontrollera att den du köper av verkligen äger bilen och om det finns skulder kopplade till bilen. Det gör du genom att kontakta Transportstyrelsen. Om det finns obetalda skulder kopplade till bilen kan Kronofogden ta den i anspråk även om du som köpt bilen inte orsakat skulderna. Har ärendet överlämnats till Kronofogden bör du vända dig dit för besked om aktuellt skuldbelopp.

Kontrollera bilens ägare på Transportstyrelsens webbplats

Kontrollera skulder kopplade till bilen

Kontaktuppgifter på Kronofogdens webbplats

Köpekontrakt

Om du köper en begagnad bil privat gäller köplagens regler. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i lagen endast gäller om ingenting annat har avtalats. Därför är det viktigt att allt som du och säljaren kommer överens om skrivs in i avtalet. Skriv två likadana avtal så du och säljaren har var sitt.

Köpekontrakt för personbil på Konsumentverkets webbplats

Ingen ångerrätt

Om du och säljaren inte har skrivit in ångerrätt i avtalet kan du inte ångra dig när du köpt en bil av en privatperson.

Garanti

Det är sällan du får garanti när du köper en bil privat. Är bilen av nyare årsmodell kan det fortfarande finnas garantier som följer med bilen. Finns det inte med någon garanti gäller de regler som står i köplagen.

Försäkring och anmälan

När du har köpt bilen är det du som är ansvarig för att bilen är försäkrad. Se även till att både du och säljaren anmäler till Transportstyrelsen att det är en ny ägare på bilen.

Testa bilen

Provkör bilen innan du köper den. Om du själv inte har så bra kunskaper om bilar är det bra att ta med en person som är kunnig. Provkör bilen en längre stund så att den blir varm. Då hinner alla system aktiveras och det kan vara lättare att upptäcka fel.

Finansiering

För att kunna köpa en bil kan du behöva låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Sköter du inte betalningarna kan långivaren ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Det kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil. Kontantinsatsen är dels till för att minska viljan till konsumtion, men också som en säkerhet att du ska ha råd att betala tillbaka lånet.

Leveranskontroll

När du hämtar din bil är det bra att göra en leveranskontroll innan du kör iväg med bilen från säljaren.

Anmäl ägarbyte

Om du väljer att köpa bilen ska du och ägaren till bilen göra en anmälan om ägarbyte, detta gör ni hos Transportstyrelsen.

Läs mer om hur ett ägarbyte går till och vilka papper du måste fylla i på Transportstyrelsens webbplats 

Tipsa om sidan