Köpa av bilhandlare

När du köper en ny eller begagnad bil hos en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Det innebär att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Trots att du skyddas av lagen finns det flera saker som är bra att ha koll på.

Undersök marknaden när du ska köpa bil

Bilda dig en uppfattning om prisläget för olika bilar. Läs annonser på internet och i dagstidningar och titta på flera bilar.

Använd webbtjänsten bilsvar.se för att söka nya och begagnade bilar

Lyssna på vårt poddavsnitt om hur du gör om bilen gått sönder efter köp hos bilhandlare

Byt in din bil där ditt märke säljs

Om du ska byta in din gamla bil när du köper en ny hos en bilhandlare är det en god idé att göra det hos en bilhandlare som specialiserat sig på ditt bilmärke. De betalar ofta bättre för inbytet. Är bilen du ska sälja av en äldre modell kan det vara idé att sälja den privat då bilhandlaren i regel betalar sämre för en äldre bil.

Varudeklaration när du köper begagnad bil

När du köper begagnad bil hos en bilhandlare ska du kontrollera att det finns en varudeklaration lättillgänglig och synlig på de begagnade bilarna. Om bilen du tänkt köpa kostar mer än 30 000 kronor ska varudeklarationen innehålla information om bilens kondition. Det ska även finnas uppgifter om bland annat skatt, garantier och, om du begärt det, beräknade reparationskostnader. Om bilen kostar under 30 000 kronor räcker det med information om bilens säkerhet. Se till att få med dig ett exemplar av varudeklarationen om du väljer att köpa bilen.

Se exempel på en varudeklaration på Konsumentverkets webbplats

Garanti vid köp av bil

När du köper bil är det en fördel om du får en garanti. Bilgarantin innebär att säljaren ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap under en viss tid. Garantin innebär att det är säljaren som har bevisbördan, inte du. Om det blir fel på bilen under garantitiden måste säljaren kunna bevisa att felet inte omfattas av garantin, om hen vill gå fri från ansvar.

Garanti som följer med bilen

Köper du en ny bil följer det ofta med garantier som är utfärdade av biltillverkaren i samarbete med generalagenten. Garantierna som gäller mellan två och tio år följer med bilen och kan utnyttjas av nästa ägare.

Köpekontrakt

Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund har tagit fram ett standardavtal. Gå aldrig med på sämre villkor. När du köper bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen, som är tvingande till konsumentens fördel. Avtal där du får sämre rättigheter än vad som sägs i konsumentköplagen är ogiltiga.

Finansiering

För att kunna köpa en bil kan du behöva låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Sköter du inte betalningarna kan långivaren ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Det kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil. Kontantinsatsen är dels till för att minska viljan till konsumtion, men också som en säkerhet att du ska ha råd att betala tillbaka lånet.

Skriva på beställning

När du köper en bil hos en bilhandlare ska både du och säljaren skriva på beställningen. Beställningen blir bindande först när en person med ställningsfullmakt skrivit på. Den personen är ofta inte säljaren utan någon annan på bilfirman.

Avbeställa före och efter leverans 

Enligt branschpraxis ska ett avtal om köp av bil vara skriftligt. Du kan avbeställa bilen innan köpeavtalet blir bindande, då kostar det ingenting för dig. Avbeställer du bilen efter att avtalet blivit bindande blir du ersättningsskyldig till säljaren. När bilen har levererats har du ingen rätt att göra en avbeställning om det inte har avtalats med säljaren.

Ersättning till säljaren vid avbeställning

Ersättningen som du blir skyldig säljaren om du avbeställer bilen efter att avtalet blivit bindande stiger redan efter en vecka. Därför är det viktigt att du agerar snabbt när du vill avbeställa bilen. I vilken takt ersättningen höjs och vilka procentsatser som gäller anges i branschvillkoren.

Täckningsköp när säljaren ångrar sig

Om säljaren ångrar sig efter att du skrivit på och avtalet är godkänt av någon ansvarig på bilfirman kan du kräva att köpet fullföljs. Skulle det vara så att säljaren ändå inte levererar bilen har du ibland möjlighet att göra ett täckningsköp. Det innebär att du kan köpa en likvärdig bil någon annanstans och kräva ersättning av säljaren om bilen du får tag på är dyrare. Spara kvittona på dina utgifter om du behöver driva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Leveranskontroll

När du hämtar din bil är det bra att göra en leveranskontroll innan du kör iväg med bilen från bilhandlaren. Det gäller för både nya och begagnade bilar.

Tipsa om sidan