Leksaker till barn under tre år

När du väljer leksaker till små barn är det extra viktigt att de är anpassade efter barnets ålder, förmåga och kunskapsnivå. Eftersom små barn ofta undersöker saker med munnen ska du känna, rycka och dra i leksaken för att vara säker på att inga delar kan lossna och hamna i munnen på barnet.

När du ska handla leksaker ska du leta efter CE-märket. Det hjälper dig att hålla kolla på vilka leksaker som uppfyller de säkerhetskrav som finns. Till exempel att leksaken som är avsedd att hållas nära örat inte ger ifrån sig för höga ljud.

Åldersmärkning

Leksaker har också ofta en märkning som talar om vilken ålder leksaken är avsedd för. Om du följer dessa rekommendationer minskar du risken för långa snören, vassa kanter och att barnet får smådelar i halsen. Märkningen visar att leksaken inte ska användas av barn under tre år. Även texten ”Inte lämplig för barn under tre år” finns.

Kontrollera leksaken i en smådelcylinder

Konsumentverket har tagit fram en smådelscylinder som har en diameter på cirka tre centimeter, lika stor som svalget hos ett litet barn. Om leksaken eller delar som lossnar från den får plats i cylindern är den farlig för ett litet barn. Cylindern hittar du på BVC.

Observera att smådelscylindern inte är ett exakt mätverktyg, utan är gjord för en snabb egenkontroll.

Tipsa om sidan