Barnsäng

När det är dags att köpa säng till ditt barn, ny eller begagnad, ska du kontrollera att den är säker. Sängen ska vara stabil och klara av att barn försöker klättra och skaka på den.

Spjälsäng

För att små barn inte ska kunna tränga sig ut med fötterna före och sedan fastna över bröstkorgen och riskera att kvävas ska avståndet mellan spjälorna i sängsidan vara mellan 45 och 65 millimeter. Till riktigt små barn bör du använda spjälskydd och fästa det så att det går ner mellan madrassen och sängsidan.

Du bör också kontrollera att avståndet mellan ribborna i sängens botten är högst 25 millimeter. Om avståndet är bredare finns en risk att risk att barnet kan fastna med fötterna.

Våningssäng

Barn under 6 år bör inte sova i den övre sängen av en våningssäng. Den övre sängen ska ha skyddsbrädor på alla sidor och det får bara finnas en öppning där barnet kan ta sig ut och in.

Resesäng

När du använder resesäng är det viktigt att kontrollera att sängen är ordentligt uppfälld. Tryck på fällmekanismerna som kan vara placerade på sängens övre kant och förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop sig.

Det är viktigt att du följer tillverkarens instruktion om hur resesängen ska sättas upp. Det har skett allvarliga olyckor där resesängar fällts ihop av sig själv med barnet inuti.

Checklista för spjälsäng på webbplatsen dinsakerhet.se

Tipsa om sidan