Sparkonto

På ett sparkonto får du ränta på dina sparpengar. Räntan är rörlig eller fast. Med rörlig ränta menas att räntan kan ändras från dag till dag, och med fast ränta menas att räntan är detsamma från det att du sätter in pengarna på kontot tills du tar ut dem.

På sparkonton med hög ränta är pengarna ofta låsta en viss tid, till exempel ett år. Räntan kan inte förändras under perioden, och du kan oftast inte heller ta ut pengar från kontot. Det kan också vara så att du har ett begränsat antal fria uttag per år. Om du vill göra fler uttag än vad villkoren tillåter kan du få betala en uttagsavgift på det uttagna beloppet. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer ett sparkonto. De flesta sparkonton omfattas av insättningsgarantin.

Jämför olika sparkonton på webbplatsen konsumenternas.se 

Sparkonto hos inlåningsföretag

Du kan ha ett sparkonto hos ett inlåningsföretag. Inlåningsverksamhet får bara drivas av aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

Om du placerar dina pengar i ett inlåningsföretag omfattas de inte av insättningsgarantin. Det betyder att du riskerar att förlora alla pengar du har på kontot om företaget går i konkurs. Därför får inlåningsföretag högst ta emot 50 000 kronor från en och samma konsument.

Sök institut som är anslutna till insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats

Mer om sparkonton på Konsumenternas webbplats

Tipsa om sidan