Bra att veta innan du väljer sparform

Det finns många olika sätt att spara eller placera pengar på. Utbudet av sparformer sträcker sig från vanliga bankkonton till väldigt avancerade produkter med hög risk.

Tänk på det här

  • Avstå från investeringen om du inte förstår hur den fungerar.
  • Finns det risker som är förknippade med produkterna?
  • Var medveten om att produktnamn inte alltid säger något om produktens egenskaper.
  • Se upp med löften som ”hög”, ”garanterad”, ”säkrad” eller ”absolut” vinst. Sådana löften stämmer inte alltid!
  • Ta reda på hur lång löptid en produkt har. Hur lång tid tar det innan du får tillbaka dina pengar?
  • Vad är den totala kostnaden för produkten du investerar i?
  • Löften om hög avkastning innebär ofta en hög risk.
  • En teckningsanmälan och andra avtal du skriver under är bindande. Det finns sällan någon ångerrätt. Tänk efter innan du skriver under!

Du kan investera, spara till exempel på ett bankkonto eller i värdepapper eller kapitalförsäkringar. Det är viktigt att du förstår vad det är du köper och placerar dina pengar i. Ta reda på hur de olika sparformerna fungerar och om de har en låg eller hög risk. Med hög risk menas att du inte kan vara säker på att få tillbaka pengarna, i värsta fall kan du förlora alla pengar.

Stäng

Tipsa om sidan