Märkningar

Märkningar ska hjälpa dig som konsument att välja produkter och tjänster som har producerats på ett sätt som kan minska påverkan på miljön.

Märkningar finns på varor som på något sätt tar mer hänsyn till miljön. Olika märkningar fokuserar på olika miljöaspekter och det är svårt att värdera vilka som viktigare än andra. De märkningar som vi presenterar i Märkningsguiden bygger på mer eller mindre omfattande miljökrav. I Märkningsguiden får du bland annat information om vad de olika märkningarna står för, vem som ligger bakom dem och på vilka produkter du hittar märkningarna.

Mer om märkningar i Märkningsguiden

Vad gör vissa märkningar mer trovärdiga?

För att en produkt ska få bära någon av de märkningar vi visar i guiden, har vissa krav ställts som handlar om miljöpåverkan, men det kan även handla om funktionskrav och sociala aspekter.

För varje märkning är det olika organisationer som bestämmer vilka krav som ska gälla en specifik produkt. I vår guide kan en sådan organisation inte vara en producent eller konsument. Att kraven uppfylls kontrolleras av en oberoende part, även där en organisation som inte är producent eller konsument. Genom det systemet vill man undvika att den som kontrollerar inte ska ha något intresse av att godkänna produkter som inte uppfyller de förutbestämda kraven. 

Egna varumärken

För att göra det enklare för konsumenten att hitta produkter som producerats med miljöhänsyn, ekologiskt och enligt Fairtrade har handeln skapat egna varumärken. Garant Eko, Änglamark, I Love ECO och Skona är exempel på sådana varumärken. Dessa varumärken betraktas inte som oberoende då en leverantör/producent/handel ligger bakom. Produkter inom dessa varumärken kan bära ett eller flera av de märken som presenteras i märkningsguiden.

Tipsa om sidan