Hållbart bilägande

Du som bilförare och bilägare kan göra många saker för att minska bilens påverkan på klimatet. Här ger vi dig några miljötips.

Checklista - mer hållbart bilägande

  • Tvätta bilen i en tvätthall. Genom att tvätta bilen i en tvätthall minskar du utsläppen av farliga kemikalier till sjöar och vattendrag där du bor. Tvättvattnet, som innehåller tungmetaller, avfettningsmedel och olja, renas i tvätthallen innan det släpps ut. Väljer du en Svanenmärkt tvätthall minskar utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90 procent.
  • I många kommuner är det förbjudet att tvätta bilen på gatan. Om du inte har en tvätthall i närheten är det bättre att tvätta på grus eller gräs och använda biologiska tvättmedel som är mindre skadliga för miljön.
  • Pumpa däcken ofta. Genom att kontrollera däcktrycket ofta kan du bidra till en bättre miljö genom att bilen rullar lättare. Därmed får den lägre bränsleförbrukning och släpper ut mindre avgaser. Dessutom håller däcken längre med rätt lufttryck och ger bättre väggrepp.
  • Tanka miljöbränsle. Trafikverket räknar med att en bil som tankar E85 reducerar utsläppen med cirka 50 procent och en bil som tankar ren biogas med cirka 80 procent, jämfört med bensin.
  • Använd motorvärmare. När du använder motorvärmare släpper din bil ut mindre farliga avgaser när du startar bilen och bränsleförbrukningen minskar. Dessutom slits motorn mindre.
  • Åk inte med onödig last. Onödig last i bilen ökar bilens vikt och därmed bränsleförbrukningen. Takbox eller skidställ ökar bilens luftmotstånd och därmed bränsleförbrukningen med upp till 20 procent.
  • Serva din bil regelbundet. Serva din bil och byt olja och filter regelbundet så håller du bränsleförbrukningen nere och därmed också miljöbelastningen.
  • Lär dig sparsam körning. En vanlig bilförare kan minska sin bränsleförbrukning med upp till 15 procent genom att lära sig köra sparsamt. Sparsam körning innebär också minskat slitage på bilen och lägre bullernivå. Grundtanken är att du ska köra med framförhållning och undvika onödiga stopp.
  • Kör inte på tomgång. Bilavgaser är som giftigast när motorn är nystartad och kall. När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som motorn släpper ut. Genom att skrapa isiga rutor innan du startar bilen så slipper du och dina passagerare att andas in de extra giftiga avgaserna. Speciellt barn är känsliga.
  • Odubbade vinterdäck bättre för miljön. Genom att köpa trafiksäkra vinterdäck utan dubbar bidrar du till att minska mängden partiklar i luften där du bor. Partiklar i inandningsluften har många effekter på hälsan. De irriterar till exempel andningsorganen och förvärrar lungsjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

 

Stäng

Tipsa om sidan