Sen leverans av vara eller tjänst

Om du har beställt en vara och säljaren inte levererar den i tid kallas det för dröjsmål. Om ni inte har kommit överens om annat ska säljaren leverera en beställd vara senast 30 dagar efter att ni ingick avtalet.

Om du inte får din vara i tid kan du:

  • Hålla inne en del av betalningen, som motsvarar den ej levererade/utförda delen. Men tänk på att det är du själv som står för risken om du har hållit inne för stor del av betalningen. Du kan då bli tvungen att betala dröjsmålsränta till säljaren.
  • Kräva att säljaren fullföljer köpet.
  • Häva avtalet om förseningen är av stor betydelse för dig, eller om du har gett säljaren ytterligare tid utan att varan eller tjänsten har levererats under den tiden. Om det handlar om hävning av en tjänst, till exempel en husrenovering som utförts till viss del men där resten av arbetet är försenat, kan du vanligtvis bara häva avtalet för den del av arbetet som återstår.
  • Kräva skadestånd från säljaren för kostnader som du har fått på grund av förseningen. Om säljaren inte hade möjlighet att förhindra förseningen kan säljaren slippa betala skadestånd.

Olika dröjsmål ger dig rätt till olika kompensation

Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet, kan du ha rätt att häva köpet och få skadestånd för de extra kostnader du fått på grund av förseningen. Det kan till exempel gälla för köp/hyra av annan bröllopsklänning. Det är de eventuella ökade kostnader du fått som du kan få skadestånd för, inte för det allmänna obehaget av förseningen.

Vad säger lagen?

Mer om konsumentköplagen (vid köp av vara)

Mer om konsumenttjänstlagen (vid köp av tjänst)

Tipsa om sidan