Reklamera när du inte är nöjd

Att göra en reklamation innebär att du kontaktar säljaren och berättar att du inte är nöjd med en vara eller en tjänst som du har köpt. Du berättar också varför du inte är nöjd.

Tänk på det här

  • För att du ska kunna reklamera varan eller tjänsten ska felet vara ursprungligt, det vill säga det ska ha funnits när du fick varan. Ett ursprungligt fel behöver inte nödvändigtvis visa sig direkt när du fått varan. Det kan vara ett ursprungligt fel även om det visar sig efter en viss tid.
  • Normalt slitage faller inte in under ursprungliga fel, och du får inte heller själv ha orsakat felet.
  • Du har rätt att göra en reklamation av en vara i tre år efter att du tagit emot den.

Dina rättigheter vid fel på vara eller tjänst

Om det visar sig vara ett ursprungligt fel kan du ha rätt att:

  • Få varan reparerad eller tjänsten åtgärdad (avhjälpande)
  • Få en likvärdig, felfri vara (omleverans)
  • Få avdrag på priset
  • Häva köpet
  • Hålla inne med betalningen
  • Få skadestånd

Du kan inte ställa alla krav på samma gång. Oftast får du varan reparerad eller så får du en ny vara. Säljaren har rätt att reparera om det skulle bli orimligt dyrt med en ny vara.

För att du ska ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka måste felet anses vara väsentligt. För att ha rätt till skadestånd ska den felaktiga varan eller tjänsten medfört extra kostnader för dig. Om du vill begära skadestånd för kostnader och förluster är det viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft. Det kan till exempel vara ett intyg från din arbetsgivare om löneavdrag eller kvitton på reparationer.

Du kan reklamera inom tre år

Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den. För vissa tjänster har du reklamationsrätt i tio år. En vara kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden.

Reklamera så snart som möjligt

Det är viktigt att du kontaktar säljaren och berättar om felet så snart som möjligt. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det har skett i rätt tid. Men skälig tid kan även vara längre än två månader.

Du ska bevisa efter sex månader

Det är alltid du som måste kunna visa att varan eller tjänsten faktiskt är felaktig. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader måste du kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel.

Ta hjälp av Klagoguiden för att klaga på en vara eller tjänst

Klagoguiden är en enkel webbtjänst där du kan få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst.

Gå till klagoguiden

Vad säger lagen?

Mer om konsumentköplagen

Mer om konsumenttjänstlagen 

Stäng

Tipsa om sidan