Bruksanvisning

När du köper en vara har du rätt att få en bruksanvisning. Bruksanvisningen ska innehålla instruktioner så att du kan installera, montera, använda, förvara och sköta varan.

Finns det ingen bruksanvisning kan det ibland räknas som ett fel på varan. Om inte säljaren ser till att du får en bruksanvisning, kan du ha rätt att lämna tillbaka varan och få igen dina pengar.

Du har rätt att få bruksanvisningen på svenska

I de flesta fall kan du kräva att få en bruksanvisning på svenska. Om det inte finns någon sådan kan det gå bra om bruksanvisningen i stället har allmänt kända och begripliga symboler.

Ibland får du godta engelska

Det finns undantag då du får acceptera att bruksanvisningen är på engelska. Det gäller för varor för en begränsad kundkrets med särskilda kunskaper, till exempel avancerade tekniska eller elektroniska apparater. Säkerhetsinformation som till exempel varningstexter, har du alltid rätt att få på svenska.

Tipsa om sidan