Bestrida felaktig faktura

Ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor, vilket gör att du som konsument kan få en felaktig faktura. Antingen kan det vara fel på hela fakturan eller på delar av den. Börja alltid med att kontakta företaget och påtala felet.

Om företaget inte vill ändra fakturan eller om du inte får tag på företaget ska fakturan bestridas. Det går också att bestrida endast en del av en faktura, även om de andra delarna av fakturan är rätt.

Du kan ta kontakt med företaget som skickat fakturan via mejl eller vanligt brev. I meddelandet ska du uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress om du har en sådan. Ange också nummer, belopp och datum på den faktura som du inte tänker betala och anledningen till varför du inte betalar. Hallå konsument har en mall som du kan använda för bestridanden.

Mall för att bestrida faktura

Om ärendet går vidare till inkasso

Om företaget du har handlat från skickar vidare sitt krav till inkasso ska även inkassokravet bestridas. Det bestridandet ska i så fall skickas till inkassoföretaget, och inte till företaget som du ursprungligen handlade från.

Samma sak gäller om inkassoföretaget skulle skicka ärendet vidare till Kronofogden. Då är det till Kronofogden som du ska skicka ett bestridande. Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte, vilket gör att även Kronofogdens krav ska bestridas. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning, inte ens om ärendet skulle gå hela vägen till domstol och du förlorar.

Ta hjälp av konsumentvägledningen

Konsumentvägledningen i din kommun kan ge dig kostnadsfri rådgivning och hjälp om du vill bestrida en faktura. Det är viktigt att du har sparat kopior på dina bestridanden, oavsett om du bestrider via mejl eller vanligt brev. Kopiorna behövs om en konsumentvägledare ska kunna hjälpa dig, det gäller även om ditt ärende skulle gå till domstol.

Ta reda på kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun

Tipsa om sidan