Ångerrätt

När du handlar i en affär har du ingen rätt att ångra köpet. Det har du däremot om du köper något på nätet, av en telefonförsäljare eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler.

Lyssna på Hallå konsuments podd om hur du kan ångra ett abonnemang för telefoni, bredband eller tv

Vad är ett distansavtal?

Ett distansavtal är ett avtal du ingår utan att träffa säljaren, exempelvis när du handlar på nätet eller vid telefonförsäljning.

Vad är köp utanför säljarens affärslokaler?

Det kan exempelvis vara när en dammsugarförsäljare knackar på hemma hos dig eller om det står ett företag och säljer mobiltelefoner vid din mataffär. Om det du köper kostar mindre än 400 kronor gäller inte ångerrätten, vid köp utanför säljarens affärslokaler.

Säljaren ska informera dig om ångerrätten

Säljaren ska informera dig om ångerrätten innan du köper en vara eller tjänst. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna använda din ångerrätt. Vid distansavtal kan säljaren ge dig informationen muntligt eller på en webbplats. Om du handlar av en säljare utanför företagets affärslokaler måste du få informationen skriftligt, eller om du går med på det, i annan läsbar och varaktig form.

Både vid distansavtal och avtal tecknade utanför företagets affärslokaler ska du få en bekräftelse på ditt köp i skriftlig form eller annan läsbar och varaktig form. Bekräftelsen ska bland annat innehålla information om ångerrätt.

Ångerrätt vid avtal om tjänster

Vid avtal om tjänster kan du samtycka till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord. Detta innebär att ångerfristen blir kortare om tjänsten fullgörs inom 14 dagar.

Under följande förutsättningar kan näringsidkaren även kräva betalt för en tjänst som utförts till viss del innan du ångrat dig:

 • Du har fått fullständig information om ångerrätten
 • Du har fått information om att du kan få betala en del av tjänsten
 • Du har begärt att tjänsten börjar utföras.

Lyssna på vårt poddavsnitt om hur du ångrar abonnemang för telefoni, bredband eller tv

När börjar ångerfristen?

Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa från dagen du tar emot varan, förutsatt att du fått information om ångerrätten. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från den dag du ingick avtalet, förutsatt att du fått information om ångerrätten.

Om du inte har fått information om ångerrätten räknas ångerfristen från den dag du får informationen. Om säljaren inte alls informerar dig om ångerrätten har du i stället ett år på dig att ångra köpet.

Du har rätt att undersöka varan

För att veta om du vill ha en vara måste du kunna undersöka den. Du får inte använda en vara eller hantera den på ett sätt som inte är nödvändigt. Gör du det kan säljaren kräva ersättning för varans värdeminskning. Förutsatt att säljaren har informerat om ångerrätten.

Meddela att du ångrar köpet

Om du ångrar ditt köp måste du meddela säljaren att du ångrar dig och lämna tillbaka det du har köpt. Säljaren behöver inte bekräfta att du har ångrat köpet för att ångerrätten ska gälla, men spara en kopia på ditt meddelande som bevis. Säljaren behöver inte heller ha fått tillbaka varan inom de 14 dagarna.

Använd ångerblankett på Konsumentverkets webbplats

Skicka tillbaka varan inom 14 dagar

När du ångrar ett köp ska du skicka tillbaka varan till säljaren inom 14 dagar. Du får oftast betala returfrakten, men säljaren måste ha informerat om detta innan. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. 

Be om kvitto på posten att du skickat varan och spara en kopia av ditt meddelande som bevis. Du kan även skicka en rekommenderad försändelse för att ha möjlighet att spåra den. Om du kan visa att du har returnerat varan har du rätt att få pengarna tillbaka, även om varan ännu inte har kommit fram till säljaren.

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Säljaren ska informera dig om ångerrätten inte gäller ditt köp.

Exempel på varor och tjänster där ångerrätten inte gäller

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande.
 • Resor och boenden, till exempel flygbiljetter och hotellnätter.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel.
 • Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten.

Det finns ett särskilt undantag för digitalt innehåll om konsumenten har gått med på att det levereras utan ångerrätt. Undantaget gäller om det digitala innehållet levereras på ett annat sätt än på ett fysiskt medium. Om du köper en dvd-film kan du alltså ångra köpet, om du inte har brutit förseglingen. Det kan du däremot inte om du istället streamar samma film.

Vad säger lagen?

Mer om lagen om distansavtal

Tipsa om sidan