Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter som vi får in till Hallå konsument. 

Hallå konsument lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information du skickar till oss blir en allmän handling och den som vill kan begära att få ut informationen. Undantaget är om uppgifterna är av sådan typ att de faller under sekretesslagen. Tänk därför på vilken typ av information du väljer att skicka in till oss.

När du ringer till oss ser vi ditt telefonnummer, men vi sparar det inte. Ditt telefonnummer sparas bara om du vill att vi ska återkomma till dig och/eller du har godkänt det.

Personuppgiftslagen

När du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster så innebär det att du godkänner att Hallå konsument lagrar dina uppgifter i syfte att Hallå konsument ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlats om dig hos Hallå konsument. Begäran ska vara skriftligt undertecknad och skickas med post till adress:

Hallå konsument
Box 48
65201 Karlstad

Du kan inte skicka in begäran via e-post eller fax.

Mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats

Tipsa om sidan